Podcast

Hồ sơ mật: Vinh quang và bi kịch của tinh tinh Ham - 'phi hành gia' NASA đầu tiên bay vào vũ trụ

Hồ sơ mật: Vinh quang và bi kịch của tinh tinh Ham - 'phi hành gia' NASA đầu tiên bay vào vũ trụ

"Alan Shepard là một người anh hùng, không nghi ngờ gì về điều đó. Nhưng bất cứ khi nào mọi người gọi Shepard là người Mỹ đầu tiên bay vào vũ trụ, tôi muốn nhắc họ về một con tinh tinh đã đi trước anh ấy”.

00:00 / 00:00
0:00