Podcast

Hồ sơ mật: Thủy thủ Liên Xô duy nhất đào tẩu khỏi tàu ngầm đang chiến đấu

Hồ sơ mật: Thủy thủ Liên Xô duy nhất đào tẩu khỏi tàu ngầm đang chiến đấu

Trong một phút quẫn trí, viên thủy thủ suýt chút nữa đã dâng tàu ngầm Liên Xô cùng toàn bộ thủy thủ đoàn cho quân Đức quốc xã.

00:00 / 00:00
0:00