Podcast

Hồ sơ mật: Trận không chiến hạ sát chủ mưu trận Trân Châu Cảng

Hồ sơ mật: Trận không chiến hạ sát chủ mưu trận Trân Châu Cảng

Mỹ đã săn và hạ được một trong những “con mồi” quan trọng bậc nhất của họ trong Chiến tranh thế giới thứ 2, kiến trúc sư trưởng của cuộc đột kích Trân Châu Cảng, Đô đốc Nhật Bản Isoroku Yamamoto.

00:00 / 00:00
0:00