Hồ sơ mật

Hồ sơ mật: Thảm kịch lạ lùng nhất thế kỷ, khiến 1.700 người chết sau một đêm - Kỳ 1

Hồ sơ mật: Thảm kịch lạ lùng nhất thế kỷ, khiến 1.700 người chết sau một đêm - Kỳ 1

Vào năm 1986 chỉ sau một đêm, hơn 1.700 người đã chết bí ẩn trong khu vực gần một hồ nước đẹp như tranh vẽ ở châu Phi xa xôi.

00:00 / 00:00
0:00