Podcast

Hồ sơ mật: Lần duy nhất Washington thất thủ, Nhà Trắng bị đốt cháy

Hồ sơ mật: Lần duy nhất Washington thất thủ, Nhà Trắng bị đốt cháy

Hơn 200 năm trước, nước Mỹ mới 36 tuổi đã lần thứ hai tuyên chiến chống lại Đế chế Anh hùng mạnh. Nhưng kết quả là lần đầu tiên và duy nhất trong lịch sử thủ đô nước Mỹ thất thủ, Nhà Trắng, Tòa nhà Quốc hội và nhiều trụ sở chính quyền liên bang khác bị phóng hỏa.

00:00 / 00:00
0:00