Hà Nội xử lý nhiều cán bộ liên quan tới ‘chung cư mini’ xây dựng trái phép

Chủ tịch UBND các xã Tân Xã, Thạch Hoà, Bình Yên ở huyện Thạch Thất, Hà Nội đã bị tạm dừng hoạt động chỉ đạo để tập trung xử lý các công trình vi phạm trên địa bàn.