Quân đội tổ chức lại các quân đoàn, tiến lên hiện đại

Bốn quân đoàn trong quân đội được sắp xếp, tổ chức lại thành 2 quân đoàn. Trong đó, Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2 được tổ chức lại thành Quân đoàn 12, là quân đoàn đầu tiên được tổ chức lại theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại.