Gửi thông báo vi phạm nồng độ cồn về cơ quan, đơn vị để tiếp tục xử lý

Để tiếp tục duy trì, thực hiện quyết liệt việc kiểm soát nồng độ cồn, nhằm tạo chuyển biến tích cực tình hình, từng bước hình thành thói quen, văn hóa ‘đã uống rượu bia không lái xe’, thời gian qua, lực lượng CSGT toàn quốc vẫn đang triển khai quyết liệt, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn.