Hà Nội xử lý hơn 18.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Trong quý 1/2023, các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã xử lý hơn 18.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng hơn 1.300% so với quý 1 năm ngoái.