Giải pháp nào để lao động làng nghề tiếp cận an sinh xã hội ?

Theo các chuyên gia, số người lao động, công nhân tại các làng nghề chưa tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện vẫn còn rất cao. Người dân chủ yếu ở lứa tuổi trung niên, không có việc làm, thu nhập thấp nên việc tham gia đóng BHXH tự nguyện là khó khăn.