Đấu giá biển số xe: Lần đầu có biển đẹp, nhưng không ai trả giá

Từ những phiên tăng nóng ban đầu với việc có biển số đẹp trúng đấu giá cùng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng, đấu giá biển số xe đã hạ nhiệt và lần đầu có biển số không ai trả giá.