Chính phủ Mỹ đóng cửa sẽ tác động ra sao?

Từ năm 1981 đến nay, Chính phủ Mỹ đã 14 lần bị đóng cửa. Nếu Quốc hội Mỹ không thông qua được dự luật ngân sách vào trước ngày 1/10, Chính phủ Mỹ sẽ lại bị đóng cửa một lần nữa