Cảnh báo nhiều nhà đầu tư bị lừa do đầu tư vào tiền ảo

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa phát đi cảnh báo, liên quan đến hoạt động giao dịch tiền mã hóa trên các ứng dụng, sàn giao dịch chứng khoán chưa được ủy ban cấp phép.