Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội bị mạo danh

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa phát đi cảnh báo hình thức lừa đảo mới, bằng cách mạo danh HNX.