Biểu tượng của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới

Chiến thắng Điện Biên Phủ của dân tộc Việt Nam là biểu tượng của phong trào giải phóng các dân tộc thuộc địa, các dân tộc bị áp bức, bóc lột trên thế giới. Đây là khẳng định của giáo sư Ezequiel Ramoneda, điều phối viên Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (CESEA) Viện quan hệ quốc tế Đại học Quốc gia La Plata Argentina (UNLP), trong cuộc trò chuyện với phóng viên TTXVN tại Buenos Aires về giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của sự kiện này đối với phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.