Tư liệu quý về chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ sách chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) tập hợp hơn 30 cuốn sách gồm các tác phẩm của nhiều học giả, nhà nghiên cứu, các nhà văn, nhà báo trong và ngoài nước về cuộc đối đầu lịch sử giữa quân dân ta và quân viễn chinh Pháp tại Điện Biên Phủ là nguồn tư liệu quý giá về chiến thắng “lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.