Bất ổn vẫn bao trùm Haiti

Trước tình hình bất ổn ở Haiti, hàng loạt nước và tổ chức quốc tế, bao gồm Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu, Đức đã tiến hành sơ tán nhân viên ngoại giao. Trong khi đó, Mỹ và Kenya đang nỗ lực đẩy nhanh việc triển khai sứ mệnh hỗ trợ an ninh đa quốc gia ở Haiti.