Nga tiến hành bầu cử tổng thống với một số điểm mới

Sáng 15/3, các điểm bỏ phiếu ở Nga bắt đầu mở cửa để người dân đến thực hiện quyền công dân trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 8. Đây là lần đầu tiên bầu cử tổng thống Nga kéo dài trong 3 ngày, từ 15 đến 17/3, cũng là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên ở Nga sau cải cách hiến pháp năm 2020.