Liên minh châu Âu đi đầu thông qua luật quản lý AI

Nghị viện châu Âu mới đây đã thông qua lần cuối Đạo luật Trí tuệ nhân tạo (AI). Đạo luật gồm các bộ tiêu chí phân loại các hệ thống AI dựa trên mức độ rủi ro mà chúng có thể gây ra cho người dùng, gồm các cấp độ: rủi ro không thể chấp nhận được, rủi ro cao, rủi ro hạn chế, rủi ro thấp.