20 tỷ USD vốn đầu tư vào năng lượng tái tạo

Thời gian qua, nhất là trong 4 năm gần đây (2019 - 2022), Việt Nam đã có sự phát triển rất nhanh về năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời và điện gió.