68/85 dự án năng lượng tái tạo gửi hồ sơ đàm phán giá điện

Cập nhật đến ngày 16/6, đã có 68/85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp với tổng công suất 3.791,86MW gửi hồ sơ cho Công ty Mua bán điện để đàm phán giá điện.