Xung đột Israel - Hamas: Dải Gaza không còn nơi trú ẩn an toàn

Theo Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Volker Turk, vào thời điểm hiện nay, không có bất kỳ khu vực nào ở Dải Gaza là an toàn.