APEC 2023: Tạo dựng tương lai tự cường; ủng hộ nỗ lực chống biến đổi khí hậu của Việt Nam

Các nhà Lãnh đạo APEC đã đánh giá cao phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, hoan nghênh những đề xuất thiết thực và ủng hộ nỗ lực của Việt Nam hướng tới thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không, giảm phát thải nhà kính, chuyển đổi năng lượng.