Xử lý nghiêm học sinh đi xe máy phân khối lớn

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) yêu cầu các Đội Cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn tập trung xử lý học sinh đi xe máy phân khối lớn đến trường.