Cần bổ sung Luật giao thông đường bộ về quản lý vận tải bằng xe mô tô, xe gắn máy

Việc phát triển quá nhanh, quá nóng xe ôm công nghệ đã dẫn đến việc gây lộn xộn, mất an ninh trật tự tại các điểm công cộng. Bên cạnh đó, pháp luật cũng chưa có các quy định để quản lý loại hình kinh doanh này.