Xây sông băng nhân tạo để trữ nước trên dãy Andes

Một nhóm chuyên gia khí hậu Chile đang tận dụng các trận mưa mùa đông ở Nam Bán cầu làm đông lại thành sông băng nhân tạo, trữ nước cho những tháng khô hạn sắp tới.