Những quốc gia nào chịu thiệt hại nặng nhất bởi thời tiết cực đoan?

Một chỉ số nguy cơ từ khí hậu hàng năm cho thấy những cơn bão mạnh đang tàn phá ngày càng dữ dội đối với con người và các nền kinh tế, trong đó người nghèo phải chịu thiệt hại nặng nề nhất.