Xây dựng ứng dụng đăng ký kiểm định xe trực tuyến

Cục Đăng kiểm Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải cho biết đang triển khai số hoá, xây dựng ứng dụng đăng ký kiểm định xe trực tuyến.