Chủ xe được tự tra cứu hồ sơ đăng kiểm online

Từ ngày 1/2/2023, chủ phương tiện hoặc người quản lý phương tiện hợp pháp có thể tự tra cứu hồ sơ dữ liệu đăng kiểm ô tô, mô tô, xe gắn máy… trên website của Cục Đăng kiểm Việt Nam.