Vụ lúa lai khổng lồ đầu tiên ở Trung Quốc sẵn sàng thu hoạch

Vụ thu hoạch lúa lai cao 2,2 mét, được giới thiệu là có khả năng kháng sâu bệnh, chịu được nước lũ và ngập mặt, đã sẵn sàng tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.