Công viên không muỗi ở Trung Quốc hút khách tham quan

Để đạt được môi trường không có muỗi, công viên Living Water tại Thành Đô (Trung Quốc) đã bố trí máy bắt côn trùng khắp nơi, cũng như trồng những loại cây ít thu hút muỗi.