Video Taliban huấn luyện các tay súng thành lực lượng an ninh quốc gia

Hai tháng sau khi giành kiểm soát Afghanistan, Taliban đang nỗ lực đào tạo các tay súng trở thành lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia, đặc biệt để đối phó với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).