Gió mạnh thổi bay giàn giáo trùng tu tường Điện Kremlin

Gió mạnh kèm mưa và mưa đá đã hoành hành thủ đô Nga ngày 22/10. Gió làm bật gốc cây trên đường phố và gây gián đoạn cho công việc trùng tu Điện Kremlin.