Video sóng lớn ập vào bờ khi bão lớn tràn qua hòn đảo ở biển Ireland

Nhiều ô tô đang di chuyển trên đảo Man ở biển Ireland đã bị sóng lớn liên tiếp ập vào ngày 7/4.