Tái thiết Ukraine có thể tốn hơn 1.000 tỷ USD

Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu ước tính có thể tốn hơn 1.000 tỷ USD tiền từ khu vực công và tư nhân để xây dựng lại đất nước Ukraine sau xung đột với Liên bang Nga.