Trung Quốc quyết tâm loại bỏ đồ nhựa dùng một lần

Tới cuối năm 2020, Trung Quốc sẽ cấm dùng núi ni lông không thể phân hủy ở các thành phố lớn.