Chile làm giàu từ rác thải nhựa

Chile là một trong những quốc gia đi đầu trong xử lý rác thải tại khu vực Mỹ Latinh. Không chỉ bảo vệ môi trường mà các doanh nghiệp tại đây coi rác thải là một loại hàng hóa có thể tái sử dụng và mang lại lợi nhuận.