Trồi sụt bất thường tại cửa hàng xăng dầu ở Đắk Nông

Chủ cửa hàng kinh doanh xăng dầu Minh Phương 3 tại phường Nghĩa Thành (thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) phát hiện hệ thống bồn chứa xăng dầu phía sau trạm bơm bất ngờ bị đẩy lên khỏi mặt đất nên báo cơ quan chức năng.