Cảnh báo các dấu hiệu nguy hiểm sạt lở đất

Trước tình hình sạt lở đất diễn ra tại Tây Nguyên những ngày qua gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ ra các dấu hiệu cảnh báo về nguy cơ diễn ra sạt lở đất để người dân và chính quyền địa phương theo dõi, có các biện pháp ứng phó.