Triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) nhằm kịp thời triển khai thực hiện Luật ngay khi Luật có hiệu lực thi hành...