Triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Từ ngày 1/1/2024, Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 có hiệu lực thi hành. Để bảo đảm thi hành, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật.