Podcast

TP Hồ Chí Minh: Chậm di dời nhà trên kênh rạch do thiếu vốn và cơ chế chính sách

TP Hồ Chí Minh: Chậm di dời nhà trên kênh rạch do thiếu vốn và cơ chế chính sách

Việc di dời nhà trên kênh rạch được xác định là một trong những chương trình hành động và nhiệm vụ quan trọng của TP Hồ Chí Minh, tuy nhiên sau gần 10 năm triển khai thực hiện, đến nay tiến độ vẫn rất chậm. Nguyên nhân vẫn là câu chuyện thiếu vốn và cơ chế chính sách.

00:00 / 00:00
0:00