Tin tức TV: 'Mỏ vàng’ từ đất hiếm và cơ hội với Việt Nam

Cạnh tranh toàn cầu ngày càng nóng lên về đất hiếm khi loại khoáng sản này đóng vai trò quan trọng và là vật liệu chiến lược đối với sự phát triển của các ngành kỹ thuật mũi nhọn và cả lĩnh vực quân sự. Với nguồn dự trữ dồi dào, đất hiếm cũng là cơ hội để Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ trở thành nền kinh tế xanh, công nghiệp công nghệ cao 4.0, nhưng điều này đặt ra yêu cầu khai thác, chế biến và sử dụng bài bản, khoa học.