Tin tức TV: Tuần làm việc thứ tư, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV; Ra mắt cuốn sách về đối ngoại và ngoại giao Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong tuần từ ngày 20 đến 26/11, một số sự kiện và vấn đề nổi bật trong nước đã diễn ra, thu hút sự quan tâm của dư luận: Ra mắt cuốn sách về đối ngoại và ngoại giao Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Họp Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Đề xuất biểu giá điện mới;Tổ chức UNESCO vinh danh Đại Danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác...