Tin tức TV: Chỗ ở cho công nhân - Nhu cầu cấp bách

Nhu cầu về nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, người thu nhập thấp đang rất lớn và cấp bách. Tuy nhiên, việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vẫn đang đạt kết quả rất thấp so với mục tiêu đề ra.