Tìm giải pháp giảm giá nhà ở xã hội

Trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu nhà ở trên thị trường ngày càng gia tăng, nhất là phân khúc nhà ở bình dân, nhà ở xã hội. Tuy nhiên thời gian qua, giá bất động sản, giá căn hộ lại tăng phi mã so với thu nhập thực tế của hàng triệu người lao động.