Vạ vật suốt đêm xếp hàng nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 11/5 là hạn cuối cùng nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội của chủ đầu tư NHS Trung Văn tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ngay từ 19 giờ ngày 10/5, rất đông người dân đã xếp hàng ghi tên vì mỗi ngày chỉ một số ít hồ sơ được tiếp nhận.