TikTok Shop vươn lên thứ hai trong các sàn thương mại điện tử

Theo báo cáo tổng quan sàn thương mại điện tử nửa đầu năm 2023, tổng doanh thu trên các sàn thương mại điện tử là 92.745 tỷ đồng, có hơn 394.000 shop phát sinh đơn hàng. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu thương mại điện tử tại Việt Nam đã tăng 46%.