Người Việt chi 500 tỷ đồng mua điện thoại qua sàn thương mại điện tử

Theo phân tích dữ liệu thương mại điện tử, trong tháng 5/2023, người dân Việt Nam đã chi 500 tỷ đồng để mua điện thoại smartphone trên các sàn thương mại điện tử, tăng 5% so với tháng trước.