Tiêu điểm quốc tế: Đằng sau việc Nhật Bản trượt khỏi Top 3 nền kinh tế thế giới

Nguyên nhân nào khiến Nhật Bản đánh mất vị trí số 3 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào tay Đức.